Zeki Serbest

Zeki Serbest

1946 yılında Samsun-Ladik’te doğdu. İlk, Orta ve İlköğretmen Okulu öğrenimini Samsun-Ladik’te yaptı. 1968 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Bir çok kurumda resim öğretmenliği yaptı.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan sanatçı 75 kişisel sergi açtı, çok sayıda yarışmalı ve karma sergilere katıldı ve ödüller aldı. Yapıtları yurt içi yurt dışı özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır.