Özdemir Altan

Özdemir Altan

1931 yılında doğdu. İstanbul’da yaşıyor. 1956 yılında İDGSA Resim Bölümü Zeki Faik İzer atölyesini bitirdi. 1963-1965 Paris Bienalleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal etkinliklere katıldı, çok sayıda kişisel sergiler açtı. Yazar ve konferansçı olarak yay- gın bir isim yaptı. Modern, avangard düşünce ve Pop Art ve özellikle Postmodern’i Türkiye’de ilk geliştiren kişi oldu.

Türkiye’de ilk Küratörlük eylemi olan Avni Lifij sergisi (1968) bu anlamda ilk girişimdir.

Sanatçı kendine özgü kurgu dünyasıyla Çağdaş Türk resminin gelişimine katkıda bulunarak yazgısına yön veren ve bugünün Türk resminde kendi kuşağı ve kendinden sonraki sanatçıların tamamına yakınını etki- leyen tek sanatçı olduğu görülmektedir. Bu konuda kendisi “sanatçı referans verir, etki kaçınılmazdır; yöntem değil, sonuç önemlidir” demektedir.

Özdemir Altan doğa vergisi yeteneği ile her yapıtında yeniden yaratan tükenmez enerjisi ile dinamik ve doğurgan bir kişiliktir.

Yaptığı eserlerde değişik doku, strüktür eleman, malzeme, sanat görüşü, ışık vb. aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşansanat anlayışını benimsiyor Özdemir Altan. Böylece 1988’den bu yana gitgide netleşen bir düşünce ile sanatsal espasın birbirinden farklı kavram, köken, yapı ve mantıkların birleşmesiyle oluştuğunu uç noktada kanıtlamak amacıyla rastlantısal buluşma yöntemini geliştirdi.

Uzunca bir süredir, irdelediği ve derslerinde temel öğreti maddesi olarak ele aldığı espas’ın önce bütün sanat tarihi boyunca kullanılış biçimine açıklık getirip “sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların birleşmesiyle oluşur” şeklinde bir sonuca vararak, bunu 1970’de doçentlik deneme dersinde Resim Sanatında Mekan başlıklı ve bir manifesto niteliğindeki konfe- ransında ilk olarak akademisyenler önünde ileri sürdü.

Bunu izleyen zamanlarda Altan bu sav üze- rine uluslararası nitelikte bir sanat geliştirdi. Burada farklı kişilerin yaptıklarını rastlantısal biçimde birleştirerek ve sonunda kent haritasının ilçe veya mahallelerini farklı kişi- lere uygulatarak bu teknik, üslup, malzeme bakımından birbirine tamamen yabancılarla sanat tarihinde ilk kez radikal bir espas yorumuyla şaşırtıcı bir bütünlük geliştirdi. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde ders vermektedir.